Mètodes d’Investigació UX Research

04 | 08 | 2021

#UX#Design

3min

Actualment, la UX s'aplica a qualsevol camp que requereixi una reacció emocional de l'usuari. El quadre que es veu a continuació explica de forma clara quines són les principals tasques que té un UX Researcher quan afronta un procés d'investigació d'usuaris i els recursos necessaris per a cadascuna de les tècniques a realitzar:**imagen**

Hi ha moltes formes d'obtenir informació dels usuaris, però les que aquí explicarem compleixen amb la majoria de coneixements específics que necessitarem:

 • Tècniques d'investigació qualitativa i quantitativa
 • Tècniques d'investigació generativa i validativa

Quina és la diferència entre investigació qualitativa i quantitativa?

Una imatge val més que mil paraules:**imagen**

La investigació qualitativa i quantitativa difereixen bastant en els seus objectius i també en la manera de recopilar les dades, així com en el tipus de dades que s'acaben aconseguint.

La investigació quantitativa és poc flexible i cal seguir un mètode per a què les dades es puguin comparar i aconseguir comparacions vàlides entre els participants. Per contra, els qualitatius són molt més flexibles pel que fa a la recopilació de les dades.

Què és la investigació qualitativa?

La investigació qualitativa és una tècnica descriptiva que intenta recopilar dades dels pensaments i actituds de les persones. Com comentava anteriorment, les dades qualitatives ens expliquen per què passa alguna cosa, al contrari que amb les quantitatives, amb les quals mesurem "quantes vegades passa quelcom" (entre moltes d’altres coses).

Les dades qualitatives representen tot el que es descriu o explica, des d'observacions d'una interacció fins a cites de persones sobre les seves experiències, actituds, creences i pensaments.

 • Workshop - Focus Group
 • Entrevistes qualitatives (estructurades / no estructurades) en parlarem en un altre post
 • Entrevistes contextuals
 • Test de Tasques (en remot o presencial)
 • Eye tracking

Què és la investigació quantitativa?

És una investigació molt més estructurada i objectiva que, a més, ajuda a reduir el biaix d'investigació. Intentem respondre al comportament que tenen les persones amb preguntes com quantes, amb quina freqüència i en quina mesura.

Les dades quantitatives són numèriques, gràfiques, durada, percentatges, quantitat, longituds (per exemple, la ruta que s’ha seguit en un web per aconseguir el seu objectiu) i sempre han de ser mesurables.

Normalment, s'utilitzen per confirmar o descartar qualsevol hipòtesi que haguem formulat, i es representen amb qualsevol tipus de gràfic, taula o estadística.

 • Card Sorting
 • Tree testing
 • A/B testing
 • Test de clicks
 • Test de Navegació

Què és la investigació generativa?

Aquest tipus d'investigació es basa en entendre les necessitats i desitjos dels usuaris. Habitualment, es realitza a l'inici del projecte per entendre quins són els problemes que hem de resoldre, ja que ajuda a identificar les hipòtesis i a respondre preguntes bàsiques: Quin problema hem de resoldre? El problema que volem resoldre té a veure amb la integració directa de client en el procés de disseny de la nostra solució?

D'alguna manera, el "Generative design research" busca la inspiració per al disseny de solucions en el dia a dia de l'usuari, en realitats diàries i en la necessitat d'observar el món real per respondre a aquestes preguntes o a les hipòtesis plantejades.

Què és la investigació avaluativa?

Després de realitzar la investigació generativa, ja estarem preparats per dissenyar una solució per provar-la amb els usuaris i validar-la. Aquest tipus d'investigació permet posar a prova la solució i avaluar els prototips. L'objectiu d'aquests tests és ajudar-nos a redefinir i millorar l'experiència del disseny proposat abans de portar-lo a producció.

Generalment, se sol realitzar un prototip totalment navegable i funcional per provar-ho amb usuaris reals i que serveixi per preguntar-los sobre ell per retroalimentar i millorar la proposta de disseny i / o solució.

Si tens qualsevol dubte i no saps com començar, la meva recomanació és que comencis per preguntar-te què és el que necessites arreglar o solucionar. Pensa sempre en l'usuari final que és qui realment t’ha de validar el disseny o la solució.

Autor/a:

Alfonso Yeste

Publicat:

19 | 07 | 2021

Eines mencionades:

-

Col·laborador/a:

-

Actualitzat:

04 | 08 | 2021

Fonts utilitzades:

Experiència professional

Per què utilitzem Figma?
#Design

Per què utilitzem Figma?

18 | 07 | 20214min
Parlem d’Atomic Design…
#Design

Parlem d’Atomic Design…

15 | 07 | 20213min