Optimitzar landing pages per a SEO des del punt de vista de desenvolupament

19 | 07 | 2021

#Landing#SEO

4min

Qualsevol persona del món del màrqueting sap de la importància del SEO (Search Engine Optimization) per posicionar-se en els motors de cerca. Hi ha trilions de recerques al dia i, per a molts negocis, el canal orgànic és la major entrada de visitants.

Tot i ser un dels elements clau del màrqueting digital, molts desenvolupadors entren en el món del desenvolupament web sense cap coneixement de SEO i sense ni tan sols unes pautes bàsiques sobre les quals treballar. En aquest article veurem les claus del SEO des del punt de vista del desenvolupador, que entren dins del que es coneix com a on-site SEO o on-page SEO.

Per a una correcta optimització, els especialistes de SEO comencen per un keyword research que els permet omplir els meta tags, títols i d’altres elements del site de forma intel·ligent i eficient, enfocada en la captació i en la conversió. Aquesta informació es trasllada als desenvolupadors per implementar-la en l'HTML. Malauradament, aquestes indicacions no sempre arriben i els desenvolupadors han de buscar-se la vida o desenvolupar pàgines sense el SEO en ment que després no apareixen en els motors de cerca.

Els passos naturals d'un SEO correcte són:

 1. Keyword Research
 2. Meta Tags
 3. HTML
 4. Rendiment
 5. Link Building

Com enfoquem aquest article per als desenvolupadors, només parlarem de la correcta implementació dels Meta Tags, HTML i l'optimització del rendiment (PageSpeed).

Meta Tags

 • Title Tag: el títol és el punt d'entrada a la teva pàgina, el primer que l'usuari veu en els resultats de la recerca, en un post de les xarxes socials on s'hagi compartit la pàgina o en les pestanyes del navegador. El títol ha de ser breu i concís, d'entre 50 i 60 caràcters i les paraules importants (oferta, descomptes, on, per què...) han d'estar situades el més aviat possible, seguides del nom de l'empresa o negoci. És també important que els títols no es repeteixin.
 • Meta Description: la descripció és també molt important, ja que es mostra sota el títol a la pàgina de resultats però també a les xarxes socials quan es comparteix la URL, i pot ajudar l'usuari a decidir-se a entrar. Una òptima meta description no té més de 160 caràcters (Google talla els snippets entre 155 i 160 caràcters). Ha de ser una descripció breu del contingut que trobaran a la pàgina.
 • Canonical: en cas de tenir contingut duplicat, és important afegir el tag rel = "canonical" i afegir l'URL de la pàgina d'on s'està duplicant contingut. D'aquesta manera, els search engines no penalitzen per contingut duplicat i la pàgina enllaçada és la considerada principal o original pels robots.

HTML

Per a aquest article, assumirem que el contingut està proporcionat pel departament de màrqueting, contingut o producte i que, per tant, està optimitzat amb els keywords necessaris. Els punts a tenir en compte a l'hora d'escriure l'HTML són:

 • Títols: els header tags (h1 - h6) es fan servir per donar estructura a la pàgina i a les seccions. Només ha d'haver un h1, que ha de ser igual que el title tag o el més semblant possible i ha d'estar posicionat en la pàgina el més amunt possible. Després, la resta de capçaleres (h2 - h6) s'han de posar de manera jeràrquica per estructurar el contingut i han de contenir keywords, encara que no necessàriament les de primer nivell. És a dir, si estàs fent una landing page d'ofertes de cotxes, les keywords principals serien oferta, descompte, la marca dels cotxes..., mentre que la keyword secundària podria ser cotxe.
 • Text alt: l'atribut alt de les etiquetes d'imatges és important per indicar als motors de cerca quina imatge estem mostrant, per a l'accessibilitat de la pàgina (lectors de pantalla) i per mostrar el text en cas que hi hagi un error i la imatge no es carregui.
 • Anchor text: quan es posen links a la pàgina, hi ha tres punts a tenir en compte:
  • Si és un link extern, com més rellevància tingui la pàgina a la qual linkem, millor.
  • El text ha de ser breu i descriptiu del contingut de la pàgina enllaçada (no posar "aquí" o "en aquest link").
  • Si no vols que el contingut de la teva pàgina s'associï a la pàgina linkada o no vols que el motor de cerca faci crawl d'aquesta pàgina, afegir rel = "nofollow". Hi ha d’altres rel tags que poden ser d'interès o necessaris per optimitzar el SEO.

Rendimiento (PageSpeed)

La velocitat de càrrega de la pàgina és molt important per a l'experiència d'usuari, de manera que els motors de cerca donen millor puntuació a les pàgines ràpides que no carreguen elements (scripts, imatges, etc.) innecessaris. Google puntua del 0 al 100 les pàgines i pots comprovar la teva puntuació i detalls sobre el resultat en la pàgina de PageSpeed Insights.

Per a més detalls sobre com optimitzar les teves pàgines per a una major puntuació, llegeix el nostre article sobre Performance Optimization.

A Digital Hamster apliquem tots aquests conceptes i més per tal d’assegurar una màxima optimització de pàgines web i landings, i així arribar a molts més usuaris.

Autor/a:

Marta Sala Deveas

Publicat:

19 | 07 | 2021

Eines mencionades:

PageSpeed Insights

Col·laborador/a:

-

Actualitzat:

-

Fonts utilitzades:

Experiència professional

Test A/B a “landings” i pàgines web: avantatges, tècniques i eines
#Landing

Test A/B a “landings” i pàgines web: avantatges, tècniques i eines

14 | 07 | 20217min
Paid Search vs Organic Search
#SEO

Paid Search vs Organic Search

16 | 08 | 20212min