Com treballar el màrqueting amb una metodologia Agile?

30 | 07 | 2021

#PM#Agile

3min

Qualsevol empresa o departament de màrqueting es debat habitualment entre les decisions estratègiques per al negoci i allò que el client percep sobre la seva empresa. Per això, és necessària molta agilitat per comunicar de forma ràpida, aconseguir resultats aviat i mantenir-se sempre actualitzats enfront de les peticions dels usuaris o dels clients.

Digital Hamster es troba amb freqüència en aquesta situació, de manera que, després de molts anys d'experiència en el sector, hem desenvolupat una metodologia Agile Màrqueting, adaptant al nostre camp allò que en empreses i departaments tecnològics porten fent des de fa anys.

Quins beneficis té l’agile màrqueting?

  • Productivitat: utilitzar l’agile màrqueting correctament acaba repercutint en un augment de la productivitat. Tots els membres de l'equip tenen molt clara la seva tasca i el seu rol en cada procés, el que fa que es dediquin exclusivament a resoldre la seva tasca sense perdre temps preguntant en cada moment què han de fer.
  • Transparència: tot l'equip és conscient i té visibilitat del què estan fent la resta de membres de l'equip.
  • Priorització: no es poden tenir dues tasques a les vegada, de manera que s'aprèn a prioritzar quina tasca és més important, ja sigui per l'impacte per al projecte, per al client o, simplement, perquè pot bloquejar a un altre membre de l'equip.
  • Mesura: un dels grans beneficis de l'agile màrqueting és que tot és mesurable. Permet provar certes metodologies de treball i veure si són efectives.
  • Millora la comunicació interna: és un dels grans problemes de totes les organitzacions. Implantar una metodologia agile facilita una comunicació en l'equip més fluida i més eficient.

Què necessito tenir en compte en el moment d'aplicar agile màrqueting?

  • Canvi de mentalitat: és una forma de treball diferent a la tradicional. Es necessita respecte, col·laboració, capacitat d'aprenentatge i habilitat per adaptar-se al canvi. Aquesta mentalitat és necessària per cultivar equips d'alt rendiment que al mateix temps ofereixin un valor increïble als clients.
  • Experimentació, iteració i versions petites: els plans rígids a llarg termini no s'ajusten a un entorn àgil. Hi hauria d'haver molts petits experiments que es llancen amb freqüència per a què l'equip apliqui els resultats que s'obtinguin a la seva pròxima ronda de treball.
  • Compromís amb l'agilitat: els valors i principis del manifest àgil haurien de ser l'àrbitre final per a la majoria de les decisions en un equip d’agile màrqueting.
  • Lideratge: els gerents, directors i altres persones en rols de lideratge actuen de manera diferent en un departament d’agile màrqueting. Estan enfocats a ajudar a l'equip a tenir èxit i no a aconseguir resultats a qualsevol cost.
  • Treball en equip i col·laboració: les persones d'un equip àgil també es comporten de maneres diferents, sempre buscant formes d'unir forces per fer un millor treball d'una forma més eficient.

Un equip àgil treballa i actua de manera distinta. Si el teu equip no és clarament diferent després de l'adopció de l'agile màrqueting, és possible que no hagis avançat prou en el camí àgil.

Autor/a:

Miguel Guitián Lopez

Publicat:

30 | 07 | 2021

Eines mencionades:

-

Col·laborador/a:

-

Actualitzat:

-

Fonts utilitzades:

Experiència professional