Problemes del màrqueting en SaaS i oportunitats basades en el seu funnel de vendes

01

Generació de leads

Problemes comuns

Com puc compaginar la meva estratègia de captació de leads B2B i B2C?

Com puc atribuir els costos de campanyes de marca als leads captats?

Quin és el canal òptim per B2B i B2C?

Quant he d'invertir en captació B2B?

Quant he d'invertir en captació B2C?

He de tenir dues pàgines webs separades per B2B i B2C?

Com puc posar en valor la meva marca?

En quins nous canals puc aconseguir leads?

Com puc millorar el procés per aconseguir preacceptats?

Com puc competir amb competidors que són 100% digitals?

Objectius

Automatitzar la captació de leads

Generar nou negoci a través de canals online

Saber com atribuir costos i ingressos a cada canal per conèixer la rendibilitat real

Augmentar el volum de Leads

Reduir costos de generació d'oportunitats de venda

Entendre quins productes cal promocionar per augmentar la captació de leads

Tecnologies utilitzades

Eines d'optimització del rendiment

Eines d'optimització del pressupost de la campanya

Sistemes de licitació automàtica

Creació automatitzada d'anuncis

Direcció automatitzada

02

Contactar amb Leads

Problemes comuns

Com he de tractar un lead online que no em coneix?

La majoria dels meus leads no són qualificats. Com puc millorar això?

Com puc filtrar els leads altament qualificats dels no qualificats?

Com faig el seguiment de leads freds?

Com puc optimitzar el meu procés de venda?

Quin valor afegit puc oferir als meus leads?

Objectius

Rendibilitzar el canal online

Reduir els costos de captació de Leads

Augmentar la taxa de conversió dels meus Leads

Ampliar la meva base de dades per anar nodrint els Leads i que els clients comprin quan estiguin preparats

Tecnologies utilitzades

Xatbots

Marketing Automation Software

Programació de cites

03

Programació de cites

Problemes comuns

Quins són els missatges adequats per convertir leads en vendes?

Què se li pot oferir al lead per a què acabi sent una oportunitat de venda?

Com puc automatitzar el procés de generació d'oportunitats?

Quin equip necessito per tenir la major ràtio possible d'oportunitats?

Quina inversió he de fer en l'equip comercial per tenir un tancament òptim en B2B?

Quina inversió he de fer a la web per tenir un tancament òptim en B2C?

Com puc millorar la conversió de la meva web al B2C?

De quant és un bon ràtio de lead a oportunitat?

Objectius

Augmentar el percentatge d'oportunitats

Generar una imatge positiva de la marca

Ser capaç de mostrar de forma online les fortaleses de la meva empresa

Diferenciar-me de la competència

Tecnologies utilitzades

Programació de cites

Emailing Software

04

Vendes

Problemes comuns

Com he de fer el seguiment d'un lead B2B per a què sigui una oportunitat tancada?

Com acompanyo al lead B2C durant tot el funnel de vendes per tancar-lo?

Com puc nodrir els leads per augmentar el tancament?

És possible digitalitzar el procés de compra B2B?

Quin equip necessito per incrementar les vendes?

Com pot ajudar el màrqueting online a l'equip comercial a augmentar el percentatge de tancament?

Com milloro els percentatges de conversió de cada part del funnel?

Com puc saber quins productes he oferir per augmentar el percentatge de tancament de vendes?

Objectius

Com puc compaginar la meva estratègia de captació de leads B2B i B2C?

Rendibilitzar el canal online

Augmentar les vendes online

Digitalitzar el tancament de vendes

Augmentar les oportunitats B2B tancades

Tecnologies utilitzades

Recordatoris automatitzats

Eines de demostració virtual

Fes un ús més intel·ligent de la tecnologia — estalvia temps i diners

Solució
personalitzada

Troba la millor solució i suport durant totes les fases del funnel de vendes

Compara
resultats

Fes benchmarking de les teves activitats de marketing amb companys d'indústria i descobreix la teva posició en el mercat

Hem preguntat als nostres clients

És important per a tu que coneguem la vostra indústria?

68 de 85 persones han respost aquesta pregunta

És essencial48%
Seria fantàstic, però no és necessari31%
No hi hem pensat5%
Compartim el coneixement de la indústria16%
01 / 13

Proper sector